Windenergie aandelen hebben het moeilijk in 2023

November 7, 2023

Windenergie aandelen hebben het moeilijk in 2023

Geen goed nieuws. Orsted, werelds grootste windmolenbouwer komt met het nieuws naar buiten dat ze 2 grote zeeprojecten stopt. Te duur door hoge kosten, moeilijke vergunningstraject, hoge rentes en verkeerde aannames. De extra kosten mogen niet aan de Amerikaanse burgers en bedrijven doorbelast worden, dus de plug eruit. BP en Equinor probeerden tevergeefs vorige maand Empire Wind 1 en 2 en Beacon Wind 1 windparken te heronderhandelen, maar contract bleef contract. Alle seinen staan nu op rood.

Het aandeel Orsted zakt ver weg. Ze kwam met een mogelijke verliespost van $ 2,3 miljard. Plus het mislopen van een 30% belastingvoordeel omdat ze niet aan de eisen voor deze tax break kan voldoen. In de eerste 9 maanden dit jaar moet gerekend worden op $ 4 miljard aan voorzieningen (!)

Blijf voorlopig weg van windaandelen. De politiek is nu aan zet.

Hoe komt dit?

Omdat alle windmolen-bouwers last hebben van de huidige regelgeving, vergunningsprocedure en hoge (niet door te belasten) kosten zal de overheid moeten ingrijpen. Dit zal wel wat flink wat maanden gaan duren, maar dit kan zo niet doorgaan, omdat het ene na het andere project geannuleerd wordt. Overheden stellen honderden miljoen Euro's en Usd's beschikbaar om de windparken gebouwd te krijgen. Dit ging eigenlijk zonder veel pijn omdat de windkavels ook voor honderden miljoenen geveild werden en zo het geld bij de overheden terecht kwam. Niet geheel, wel een groots stuk. De bieders wilden graag windparken bezitten, omdat het hun imago verbeterde en er rendement gemaakt kon worden. In 2023 veranderde dit snel door de hard oplopende materiaalkosten, rentelasten en mindere elektriciteitsinkomsten. De vele windparken in Europa zorgen ervoor dat op windrijke dagen er een overschot is aan opgewekte elektriciteit en zo de prijs hard daalt, tot zelfs op enkele uren per dag naar negatief. Omdat het opslaan van elektriciteit te duur is en deze grote accu's er nog niet zijn en er onvoldoende waterstoffabrieken zijn om gebruik te kunnen maken van deze goedkope uren zal dit proces nog jarenlang duren. En niet verbeteren. Zeker niet doordat ieder jaar er weer nieuwe windparken in Europa bijkomen en zo het aanbod verder vergroten.

Blijft deze situatie zo?

Geduld is nu nodig voordat de kosten weer aandelenkoers weer kan stijgen. Hiervoor hebben we nodig: Snellere vergunningsproces, lagere materiaalkosten, lagere transportkosten en de mogelijkheid hogere kosten tijdens de bouwfase door te kunnen leggen aan de overheid of door te belasten in een hogere elektriciteitsprijs. Europa en de VS zien dat vele projecten nu stokken en geen financiële goedkeuring krijgen. Dat is jammer en ook niet wenselijk. Aan d eandere kant moet ook gezegd worden dat de huidige overvolle netten het transport van de elektriciteit niet/nauwelijks aankunnen waardoor een beetje vertraging geen groot probleem is. Beter synchroon lopen met elkaar.

Hoe te beleggen in windenergie?

Voorlopig is het beter niet in te stappen. De verliezen stapelen zich op en de inflatie zorgt voor hogere kosten. de ECB verwacht in 2025 op de 2% rente te zitten, maar dat hangt nog wel van een paar zaken af. Geen hoge energieprijzen, dus geen winters weer voor langere tijd en geen economische recessie, maar wel een afkoelende economie. Het moet dus wel gaan zoals de ECB, of de FED wil. De oorlog in Oekraïne eis niet voorbij en in Israel ook niet. Poetin staat bekend als een heethoofd die niet snel van opgeven weet. De VS wil vrede en accepteert dat Rusland die delen houdt die ze perse wilde hebben, over een stuk gemeenschappelijke grond met een haven voor Rusland komt men wel uit. Oekraïne wil dit niet, maar de steun, (zeker als het aan Trump ligt) zal afgebouwd worden daar het te duur wordt en de vooruitgang nauwelijks meer waarneembaar is. In Israel zit men met gijzelaars en een groot tunnelnetwerk van 400-500 km groot dat "uitgerookt" moet worden. Geen gemakkelijke opgave zonder onschuldige burgers te treffen. Ook hier zal de steun van de VS minder gaan worden. Niet veel landen steunen Israel. Israel trekt haar plan en de VS kijkt toe. Het verloop van de oorlog zal grotendeels afhangen in hoeverre Hamas en Iran van zich laten horen. Tot nu toe valt dat mee en zal dat ook mede komen door onderhandelingen, via Egypte, die nu plaatsvinden.

Vredesonderhandelingen kunnen de energieprijzen in bedwang houden en zorgen voor lagere rentes en zo de aandelenkoersen in de windenergie sector weer aanjagen. Tot die tijd zijn er betere sectoren voor rendement.

Meld je nu aan voor persoonlijk advies
Tijdens dit gesprek sta ik voor jou klaar om al jouw vragen omtrent jouw beleggingen in de energiesector te beantwoorden.
MELD JE HIER AAN