Beleggen in energieaandelen zeer kansrijk in 2024

November 29, 2023

Beleggen in energieaandelen zeer kansrijk in 2024

2023 een teleurstelling

Goldman Sachs verwacht 31% winst over 12 maanden. Heel optimistisch. Moeten we als belegger wel meerijden.

De lagere rente en de geopolitieke spanningen zijn de aanjagers. Lagere rente is meer investeren, is meer produceren, is een hogere energievraag. Meer geopolitieke spanningen is vluchten naar grondstoffen die schaars kunnen worden. Denk niet alleen aan olie of aardgas, ook aan lithium, koper, staal. Focus ligt hier wel op de tweede helft van 2024, want in de eerste helft van 2024 moet China gaan groeien. Natuurlijk heeft Goldman Sachs de wijsheid niet in pacht, maar de redenatie klopt. In hoeverre de rente gaat dalen, de economie gaat oppikken en oorlogen minder spannend worden valt te bezien. Wat we wel weten is dat deze aandelen nu hard afgestraft zijn en in een verbeterend economisch klimaat zullen zij weer herstellen. Wel zaak dit goed te volgen, ga ik doen voor je, en ook een gokje durven te wagen.

Beleggers die nu een groene portefeuille hebben, kunnen tot 30% verloren hebben op hun portefeuille. Nu de tijd dit goed te gaan maken. Met COP 28 bijna begonnen zullen we snel weten , rond 10 december '23, in hoeverre we moeten gaan versnellen. En natuurlijk wat het per energiesector inhoud.

Sectoren om in de gaten te houden

Elektrisch rijden worden voor 2024 het jaar, China komt met haar modellen en Europa moet over de importheffingen op Chinese EV's beslissen. Het kan maar beter niet te scherp worden, want China trekt aan het langste eind. De vraag naar EV's moet versnellen en de burger wacht op goedkopere modellen. China kan die leveren, buiten kijf. Kan China haar EV's niet kwijt in Europa, dan kan Europa fluiten naar hoge verkoopcijfers in China. En China kent wel heel veel potentiële kopers. Natuurlijk zal China dan terugslaan en dat wordt lastig voor bepaalde Europese bedrijven. Lithium aandelen worden belangrijk in 2024!

Zonne-energie aandelen hebben het zeer lastig gehad. De burgers hebben meer koopkracht nodig en meer subsidies wil de groeicurve verlengd worden. Windenergie deed het ook niet goed. Te dure grondstofkosten, hoge arbeids- en logistieke kosten. Massale overheidssteun wordt nu in Europa verstrekt om Europese bedrijven te helpen. De concurrentie met Chinese windturbinebouwers is zwaar. Hun molens zijn groter en goedkoper.

Uranium. Let op, dit is nog maar het begin. Kerncentrales zijn hard nodig. Geen aandelen die elke week stijgen, wel over de komende jaren.

CCS.

Hard nodig, zeker wanneer we fossiele brandstof nodig hebben om te kunnen blijven vliegen, varen en rijden. Opslaan van Co2 is geen oplossing voor de langere termijn, dat weten we. Wel kopen we er tijd mee totdat wetenschap ons betere keuzes geeft.

Olie en aardgas voorbij?

Aardgas is niet groen, maar wel groener dan kolen, om die reden wel belangrijk binnen de energietransitie. Ook nog in 2050 zal aardgas een belangrijke rol spelen. Veel zal afhangen van de toekomstige groene waterstofprijs. Indien groene waterstof onder de $2/kg zakt lijkt het mooie kansen te hebben, mits de logistieke kosten ook verlaagd worden. In ieder geval zal in 2050 niet veel meer dan 20% van de wereldwijde energievraag door waterstof gedekt worden. Onderschat de rol van waterstof niet, echter overschatten lijdt tot vele beleggingsverliezen opgelopen in de waterstofsector. Het is nog niet gedaan met de neerwaartse trend. Dat aardgas tot die tijd de rol van kolen moet gaan overnemen is duidelijk. Niet populair om te schrijven, wel reëel. de toenemende vraag naar aardgas per schip is een resultaat van wegvallen Nordstrom 1 en 2 plus de angst dat pijpleidingen vanuit Afrika te makkelijk te saboteren zijn. Zelfs op kortere afstanden, met name op de zeebodem, lijkt de pijpleiding minder kans te maken. Zie de situatie in Finland op dit moment.

Voldoende kansen in 2024. Bodempikken is lastig, maar de absolute bodemprijs is niet nodig. Het is nu hopen dat inflatie steeds verder daalt. De tekenen zijn gunstig!

Door het relatief warme weer wordt de kans op hoge aardgasprijzen een stuk lager en dat zal de inflatie zeker helpen. Met name deze lagere rente gaat de jonge beloftevolle groene bedrijven met echte toegevoegde waarde belonen komend jaar.

Meld je nu aan voor persoonlijk advies
Tijdens dit gesprek sta ik voor jou klaar om al jouw vragen omtrent jouw beleggingen in de energiesector te beantwoorden.
MELD JE HIER AAN